ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Буџет


Uputstvo za pripremu predloga rebalansa finansijskih planova     
Građanski vodič kroz Odluku o završnom računu budžeta opštine Ljubovija za 2023. godinu     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2023.годину     
Одлука о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих рашода ("Службени лист општине Љубовија" број 11/2024)     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2024.годину     
27.03.2024.године - План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Љубовија за 2025.годину     
Одлука о буџету општине Љубовија 2024 - усвојена 22.03.2024.године     
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024.годину     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2024.годину     
Одлука о привременом финансирању буџета општине Љубовија за период јануар-март 2024.године     
Грађански водич кроз Одлуку о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023.годину - усвојена 08.11.2023.     
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину - период 01.01.-30.09.2023.године     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2023.годину     

Обавештење о почетку рада на припреми прописа - II ребаланс буџета 2023     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину - период 01.01.-30.06.2023.године     
Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2024. годину     

Обрасци за програмски буџет 2024-предефинисани     

Прилог 1 - Преглед броја запослених и маса за плате     

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе     

Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета - предлог за градове, општине и градске општине у републици Србији     

Образац за извештавање о учинку програма (годишњи и полугодишњи)     
Грађански водич кроз Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину - усвојена 30.06.2023.     
Грађански водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2022.годину     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2022.годину     
Извештај о спроведеном процесу јавне расправе о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину     
Обавештење о почетку рада на припреми прописа - I ребаланс буџета 2023     

Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Упутство за припрему I ребаланса буџета општине Љубовија за 2023.годину     
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Љубовија за 2024.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2023.годину-усвојена 28.12.2022.године     
Грађански водич кроз Одлуку о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о II ребалансу буџета за 2022.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину - период 01.01.-30.09.2022.године     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о буџету за 2023.годину     
Обавештење о почетку рада на припреми II ребаланса буџета општине Љубовија за 2022. годину     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2022.годину     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2023.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину - период 01.01.-30.06.2022.године     
Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2023.годину     

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2023.годину     

Образац Извештаја о учинку     

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности     

Обрасци за програмски буџет за 2023.годину     

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора     
Одлука о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Извештај са јавне расправе – нацрт I ребаланса буџета     
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Љубовија за 2023.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2022. годину     
Одлукa о буџету општине Љубовија за 2022.годину - усвојена 23.12.2021.године     

Одлукa о IV (четвртим) изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину - усвојена 23.12.2021.године     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о буџету за 2022.годину     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2022.годину     
Упутство за припрему IV ребаланса буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину - период 01.01.-30.09.2021.године     
Одлукa о III (трећим) изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину - усвојена 10.11.2021.године     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о III изменама и допунама одлуке о буџету за 2021.годину     
Нацрт одлуке о III (трећим) ребалансу буџета 2021.године     

Позив за јавну расправу - III ребаланс буџета 2021.године     

Програм јавне расправе - III ребаланс буџета 2021.године     
Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину у периоду 01.01. - 30.06.2021.године     
Упутство за припрему III ребаланса буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2022.годину     

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2022.годину     

Образац Извештаја о учинку     

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности     

Обрасци за програмски буџет за 2022.годину     

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора     
Одлукa о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину - усвојена 23.07.2021.године     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о II изменама и допунама одлуке о буџету за 2021.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2020.годину     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2020.годину     
Нацрт одлуке о II (другом) ребалансу буџета 2021.године     

Позив за јавну расправу - II ребаланс буџета 2021.године     

Програм јавне расправе - II ребаланс буџета 2021.године     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину     
Одлукa о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину - усвојена на скупштини 28.04.2021.године     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету за 2021.годину     
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Љубовија за 2022.годину     
Нацрт одлуке о I (првом) ребалансу буџета 2021.године     

Позив за јавну расправу - I ребаланс буџета 2021.године     

Програм јавне расправе - Први ребаланс буџета 2021.године     
Упутство за I ребаланс буџета општине Љубовија за 2021.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2021.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2021.годину - усвојена 21.12.2020.године     

Одлука о III изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину - усвојена 21.12.2020.године     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2021.годину     
Извештај о спроведеној јавној расправи - нацрт Одлуке о буџету за 2021. годину     
Грађански водич кроз Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Љубовија за 2020. годину     
Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године     

Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину     

Извештај о спроведеној јавној расправи - II ребаланс     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2019.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. године за период 01.01.-30.06.2020. године     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2020. годину     
Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2021. годину     

Обрасци за програмски буџет за 2021. годину     

Образац Извештаја о учинку     

Униформни програми и програмске активности     

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора     

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину     
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Љубовија за 2021.годину     
Грађански водич кроз Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Одлука о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину - усвојена 15.05.2020.године     
Одлука о привременој обустави извршења буџета     
Позив за подношење понуда - набавка дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода     

Измене и допуне позива за подношење понуда за набавку услуге кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода     

Подаци о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима у 2019. години     

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку услуге кредита     
Сагласност Министарства финансија за дугорочно задуживање општине Љубовија     

Одлука о дугорочном задуживању општине Љубовија за финансирање капиталних инвестиционих расхода ("Службени лист општине Љубовија" број 3/2020)     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Упутство за припрему I ребаланса буџета општине Љубовија за 2020. годину     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2020. годину     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2020. годину     
Грађански водич кроз Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019.годину     
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019.годину за период 01.01. - 30.06.2019. године     
Одлука о другим изменама и допунама буџета 2019 - усвојена 09.10.2019.године са амандманом     
Позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о буџету општине Љубовија за 2020.годину     
Извештај о спроведеној јавној расправи - II ребаланс буџета за 2019. годину     
Јавни позив за учешће у јавној расправи     

Програм јавне расправе     

Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину     
Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2020.годину     

Обрасци за програмски буџет за 2020.годину     

Образац Извештаја о учинку     

Униформни програми и програмске активности ЈЛС     

Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора     

Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2020. годину     
Грађански водич кроз Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину     
Упутство за припрему II ребаланса буџета општине Љубовија за 2019. годину     
Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2018.годину     
Одлука о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Љубовија за 2019.годину     
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета за 2020.годину     
Извештај са јавне расправе - I ребаланс буџета 2019.године     
Јавни позив I ребаланс буџета 2019.године     


Одлука о I изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019.годину-нацрт     


Програм јавне расправе I ребаланс буџета 2019.године     
Упутство за припрему I ребаланса буџета општине Љубовија за 2019. годину     
Јавни позив за учешће у јавној расправи     


Програм јавне расправе     


Извештај са јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету за 2019. годину     


Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2019. годину     
Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава     


Образац СВС - Спецификација враћених буџетских средстава     
Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Љубовија за 2019. годину     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2019.годину     
Ревидирано упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2019.годину     
Извештај са јавне расправе     


Одлука о другим изменама одлуке о буџету     
Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора     


Обрасци за програмски буџет за 2019.годину     


Образац извештаја о учинку     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019.годину     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Образац КИ - Образац за предлагање идеје капиталног пројекта     


Прилог 4 - Образац КР - Захтев за финансирање КП ција је реализација у току     


Прилог 5 - Образац КФ - Захтев за финансирање новог капиталног пројекта     


Упутство за попуњавање образаца за припрему програмског буџета општине Љубовија за 2019.годину     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2019.годину     
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.ГОДИНЕ ДО 31.12.2017.ГОДИНЕ     


ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА     


ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ     


Образложење Одлуке о првим изменама одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Одлука о првим изменама одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Обрасци уз завршни рачун буџета општине Љубовија за 2017.годину     


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017.ГОДИНУ     
Упутство за I ребаланс буџета општине Љубовија за 2018.годину     


Обрасци за програмски буџет     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2018.годину     


Образложење Одлуке о буџету општине Љубовија за 2018.годину     

Шестомесечни извештај буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Извештај о извршењу одлуке о општине Љубовија за 2017.годину у периоду јануар – јун 2017.године     


Образложење извршења Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.2017. - 30.06.2017.године     


Деветомесечни извештај буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Извештај о извршењу одлуке о општине Љубовија за 2017.годину у периоду јануар – септембар 2017.године     


Образложење извршења Одлуке о буџету општине Љубовија за период 01.01.2017. - 30.09.2017.године     

Одлука о другим изменама буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Образложење Одлуке о другим изменама буџета општине за 2017.годину     

Одлука о завршном рачуну буџета општине Љубовија 2016     


Обрасци уз завршни рачун буџета општине Љубовија за 2016.годину     


Извештај о извршењу буџета     

Упутство за ребаланс буџета општине Љубовија за 2017. годину     

Циљеви програма и програмских активности и униформна листа индикатора     


Обрасци за програмски буџет     


Образац извештаја о учинку     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Комисије и уговори     


Табела - Предлог прихода и примања     


Табела - Предлог расхода и издатака     


Упутство за праћење и извештавање о учинку 18.5.2017     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија 2018     


Упутство за припрему програмског буџета 18.5.2017     


Захтев за додатна средства     

Образложење Одлуке о првим изменама буџета општине за 2017.годину     


Одлука о првим изменама буџета општине Љубовија 2017     

Образложење Одлуке о буџету општине за 2017.годину     


Одлука о буџету општине Љубовија 2017     


Предлог плана извршења буџета - ППИ образац     


Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате     


Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката     


Прилог 3 - Комисије и уговори     


Захтев за промену квоте – ЗК образац     
Деветомесечни извештај     


Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Нацрт одлуке о буџету општине Љубовија за 2017. годину     


Образложење Нацрта одлуке о буџету општине Љубовија за 2017.годину     


Одлука о првим изменама и допунама одлуке буџету општине Љубовија 2016     


Одлука о завршном рачуну буџета 2015     


Упутство за припрему буџета општине Љубовија за 2017.годину     


Табела програмски буџет     


Табела капитални пројекти     


Табела 8 - Предлог плана расхода и издатака     


Табела 7 - Предлог плана прихода и примања     


Прилог 3 - Циљеви програма и програмских активности     


Табела зараде 1 - 6     
Одлука о буџету општине Љубовија за 2016.годину     


Четврте измене и допуне одлуке о буџету општине Љубовија за 2015.годину     


Упутство за припрему буџета општине за 2016. годину     


Табела 1 - 3 зараде     


Преглед капиталних пројеката 2016 - 2018     


Обрасци за припрему програмског буџета са додатним колонама     


Модел предлога финансијског плана корисника     
Одлука о завршном рачуну општине Љубовија за 2014. годину     


Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету за 2015. годину     


Прве измене и допуне одлуке о буџету Љубовија 2015     


Одлуке о буџету општине Љубовија 2015     


Обрасци за припрему буџета за 2015. годину     


Одлука о буџету општине Љубовија за 2014.годину     


Одлукa о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину     


Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину у периоду јануар - септембар 2013. године     


Одлукa о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2013. годину     


Одлука о буџету општине Љубовија за 2013.годину     


Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2012. годину