ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
XII седницa Oпштинског већа Oпштине Љубовија
објављено: 20. 05. 2013, 10:57
 

На основу члана 72. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број 6/2008), члана 21. Одлуке о Општинском већу општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број 7/2008), председник општине Љубовија, сазива

XII седницa Oпштинског већа Oпштине Љубовија за 20.05.2013. године (понедељак)


Седница ће се одржати у просторијама Општине Љубовија са почетком у 20.00 часова. За ову седницу предлажем следећи
Д н е в н и р е д:
1. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Љубовија за 2012. годину;
2. Разматрање захтева за измену апропријација уз измену обима буџета општине Љубовија;
3. Разматрање захтева за коришћење текуће буџетске резерве;
4. Утврђивање предлога Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Жичара" на Торничкој и Оровичкој реци у К.О. Торник и К.О. Горња Оровица, општина Љубовија;
5. Утврђивање предлога Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за план детаљне регулације за изградњу МХЕ "Жичара" на Торничкој и Оровичкој реци у К.О. Торник и К.О. Горња Оровица, општина Љубовија;
6. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању плана детаљне регулације "Давидовићи" Љубовија;
7. Утврђивање предлога Одлуке о усвајању плана детаљне регулације "Туристичко рекреативног комплекса" у Лоњину;
8. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на статут ЈП "Љубовија" Љубовија;
9. Утврђивање предлога Решења о давању сагласности на статут ЈКП "Стандард" Љубовија;
10. Утврђивање предлога Декларације о забрани узгоја и ширења генетички модификованих организама на територији општине Љубовија на територији општине Љубовија;
11. Разматрање извештаја о раду ЈКП "Стандард" Љубовија за 2012. годину;
12. Разматрање пристиглих захтева;
13. Питања и предлози.