ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавни увид нацрта плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Горња Трешњица
објављено: 18. 11. 2022, 14:57
 

У складу са чл. 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09,...9/2020 и 52/2021) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде документа просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр. 32/19), Општинска управа општине Љубовија, оглашава

Јавни увид нацрта плана детаљне регулације за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у насељу Горња Трешњица


Jавни увид одржаће се у трајању од 30 дана, од 18. новембра до 19. децембра 2022. године у просторијама Општинске управе општине Љубовија са седиштем у Љубовији у улици Војводе Мишића бр. 45 у канцеларији бр. 20. као и преко интернет странице oпштинског сајта www.ljubovija.rs.
Носилац израде овог плана организује јавни увид и јавну презентацију у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и конкретним ефектима планирања.
Јавна презентација плана одржаће се у згради ОШ на Врхпољу дана 25. Новембра. 2022. у 15 часова, ул. Ужички Пут број 382. Јавној презентацији нацрта плана ће присуствовати обрађивачи плана Урбанпројект ад Чачак.
Заинтересована правна и физичка лица могу у току трајања јавног увида закључно са 20. децембром 2022. године, доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Љубовија – Служби за урбанизам на напред наведене планове.
Све примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планска решења.
Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана, дана 23. децембра 2022. године, са почетком у 12:00 часова, у згради општине Љубовија, ул.Војводе Мишића број 45.
Јавној седници ће присуствовати обраћивачи Урбанпројект ад Чачак, представници Општине Љубовија, као и подносиоци примедби. Подносилац примедбе може образложити примедбе пред Комисијом. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА


Графички део

Текстуални део