ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење о донетом решењу
објављено: 20. 12. 2021, 08:34
 

На основу чл.10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Мрежа за емитовање радијских програма ЈМУ РТС на ФМ фрекфренцијском опсегу, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 2287/2, К.О. Доња Буковица, општина Љубовија.
Увид у донето решење може се извршити у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр.45 15325 Љубовија, канцеларија бр.3., радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.
Заинтересована јавност и носилац пројекта могу изјавити жалбу Министарству надлежном за послове заштите животне средине на донето решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.