ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Jавнa презентацијa Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта
објављено: 07. 09. 2021, 11:40
 

Општинска управа општине Љубовија организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу пословно-стамбеног објекта на катастарској парцели број 554/1 К.О. Љубовија.
Јавна презентација истог Урбанистичког пројекта који је изложен у згради општине Љубовија, соба број 29, III спрат, улица Војводе Мишића, број 45, у Љубовији траје седам дана након објављивања и то у периоду од 10.09.2021.године до 16.09.2021.године.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавне презентације могу поднети примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовијa, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.

Јавна презентација

Урбанистички пројекат за изградњу пословно-стамбеног објекта