ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА СЕЧКУ СА ТОПЛОВОДОМ
објављено: 04. 10. 2019, 10:31
 

Општинска управа општине Љубовија организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта котларнице на сечку са топловодом, локација на катастарској парцели број: 959/21 и делу катастарске парцеле број: 959/1, К.О. Читлук и катастарским парцелама број: 555 ; 557 и и делу катастарске парцеле број: 676, К.О. Љубовија.
Јавна презентација истог Урбанистичког пројекта који је изложен у згради општине Љубовија , соба број . 29, III спрат, улица Војводе Мишића број 45, у Љубовији, траје седам дана од дана објављивања и то у периоду од 06.10.2019. године до 12.10.2019. године .
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавне презентације могу поднети примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА СЕЧКУ СА ТОПЛОВОДОМ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ НА СЕЧКУ СА ТОПЛОВОДОМ

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

СТУДИЈA ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА