ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општинска управа – Обавештење
објављено: 14. 06. 2019, 08:11
 

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Радио базна станица "BА1276_01 SA_Vrhpolje_IB, DCS1800/UMTS2100/LTE800", чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 6412/3, К.О. Горња Буковица, општина Љубовија.
Носилац пројекта "Vip mobile" d.o.o,Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Радио-базна станица "BА1276_01SA Vrhpolje IB DCS1800/UMTS2100/LTE800", чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 6412/3, К.О. Горња Буковица, општина Љубовија.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, канцеларија бр.3.,радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија.