ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Општинска управа – Обавештење
објављено: 14. 05. 2019, 05:57
 

На основу чл.10. став 1. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња индустријског објекта за производњу пелета, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 3316/2 К.О. Доња Буковица, општина Љубовија.
Носилац пројекта ЗТР "М$М Систем" Доња Буковица, 15320 Љубовија, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта:Изградња индустријског објекта за производњу пелета, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 3316 К.О. Доња Буковица, општина Љубовија.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, канцеларија бр.3., радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова.
Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Општинске управе Општине Љубовија, ул. Војводе Мишића бр. 45. 15325 Љубовија.