ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу објекта водоснабдевања на територији општине Љубовија -Извориште Грабовица
објављено: 18. 04. 2019, 11:29
 

Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу објекта водоснабдевања на територији општине Љубовија "Извориште Грабовица", у К.О.Горња Буковица и Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Извориште Грабовица", у К.О. Горња Буковица и К.О. Доња Буковица на животну средину, општина Љубовија изложен је на јавни увид у згради општине Љубовија, улица Војводе Мишића, број 45, у Љубовији, соба број 29, III спрат.
Оглас о излагању nацрта Плана детаљне регулације за изградњу објекта водоснабдевања на територији општине Љубовија "Извориште Грабовица", у К.О.Горња Буковица и Извештај о Стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације "Извориште Грабовица", у К.О. Горња Буковица и К.О. Доња Буковица на животну средину, општина Љубовија објављен је у дневном листу "Курир". Jавни увид истог Плана траје 30 дана и то у периоду од 19.04.2019. године до 19.05.2019. године.
Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија, свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и сугестије на изложени нацрт План детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.