ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад "Љубовија", Љубовија
објављено: 29. 03. 2019, 08:01
 

Општинска управа општине Љубовија организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу објекта Центра за социјални рад "Љубовија", Љубовија на катастарској парцели број: 959/1 К.О. Читлук инвеститора Општинске управе општине Љубовија.
Јавна презентација истог Урбанистичког пројекта који је изложен у згради општине Љубовија, улица Војводе Мишића број 45, у Љубовији, у Служби за урбанизам Општинске управе општине Љубовија, соба број 29, III спрат, траје седам дана од дана објављивања и то у периоду од 29.03.2019. године до 04.04.2019 године.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавне презентације могу поднети примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
О изради Урбанистичког пројекта и јавној презентацији који се израђује за потребе изградње објекта јавне намене обавештавају се и сви власници, односно корисници непокретности у обухвату Урбанистичког пројекта, односно власници, односно корисници непокретности у непосредном суседству, као и имаоци јавних овлашћења.