ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид плана детаљне регулације туристичко - рекреативног комплекса "Мотел" Љубовија
објављено: 18. 02. 2019, 07:35
 

Материјал Плана детаљне регулације Туристичко-рекративног комплекса "Мотел" Љубовија, изложен је на рани јавни увид у згради општине Љубовија, соба број.29, III спрат, улица Војводе Мишића број 45, у Љубовији и траје 15 дана од дана објављивања и то у периоду од 23.02.2019.године до 09.03.2019.године, а објављен је и на интернет страници општине Љубовија.
Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија, свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним и еввентуалним давањем примедби и сугестија.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања раног јавног увида могу поднети примедбе и сугестије на изложени материјал Плана детаљне регулације, искључиво у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Оглас о овоме можете погледати и преузети овде.