ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид ПДР за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета
објављено: 05. 06. 2018, 12:58
 

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на катастарској парцели број : 3316/2 К.О. Доња Буковица и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на катастарској парцели број : 3316/2 К.О. Доња Буковица изложен је на јавни увид у згради општине Љубовија, улица Војводе Мишића, број 45, у Љубовији, соба број. 29, III спрат.
Оглас о излагању Нацрта Плана детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на катастарској парцели број : 3316/2 К.О. Доња Буковица и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу индустријског објекта за прераду биомасе и производњу пелета на катастарској парцели број : 3316/2 К.О. Доња Буковица објављен је у дневном листу "Данас". Jавни увид истог Плана траје 30 дана, у периоду од 08.06.2018.године до 07.07.2018. године.
Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија, свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, пружиће потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања јавног увида могу поднети примедбе и сугестије на изложени нацрт План детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.
Одлуку о овоме можете погледати и преузети овде.