ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Рани јавни увид – ПДР "Извориште Грабовица" у Љубовији
објављено: 11. 05. 2018, 06:38
 

План детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији, материјал који садржи текстуални и графички део, основна концептуална планска развојна решења, изложен је на рани јавни увид у згради општине Љубовија, соба број.29, III спрат, улица Војводе Мишића број 45, у Љубовији.
Оглас о излагању елабората Плана детаљне регулације "Извориште Грабовица" у Љубовији, објављен је у дневном листу "Данас" седам дана пре отпочињања раног јавног увида. Рани јавни увид истог Плана трајаће 15 дана, у периоду од 18.05.2018. године до 01.06.2018.године. Оглас можете преузети овде.
Служба за урбанизам Општинске управе општине Љубовија, свим заинтересованим физичким и правним лицима која обављају увид у изложени материјал, пружа потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.
Обавештавају се сва заинтересована правна и физичка лица да за време трајања раног јавног увида могу поднети примедбе и сугестије на изложени План детаљне регулације, у писаном облику, на писарници Општинске управе општине Љубовија, сваког радног дана у времену од 7,00 до 15,00 часова.