ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење o поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Радио базна станица BS SAU75, SAL75
објављено: 07. 11. 2017, 08:01
 

На основу чл.20. и 29.Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", број 135/2004 и 36/2009), Oпштинска управа Општине Љубовије oбјављује:

Обавештење


o поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Радио базна станица BS SAU75, SAL75, чија се реализација планира на катастарској парцели број 345, К.О. Љубовија, улица В.Мишића број 61, Љубовија.
Јавни увид у предметну Студију може се извршити у просторијама Општинске управе Општине Љубовија, улица Војводе Мишића број 45. 15320 Љубовија, канцеларија број 3. радним даном у времену од 10.00 - 13.00 часова од 07.11.2017. до 05.12.2017. године, а јавна презентација Студије одржаће се 06.12.2017. године у 12 часова у просторијама службе.
Студију можете преузети овде.