ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
IX седница општинског већа
објављено: 15. 02. 2013, 18:11
 

12.02.2013. године са почетком у 18 часова oдржана je IX седница Општинског већа општине Љубовија, на којој су разматране следеће тачке Дневног реда:

1.Утврђивање предлога Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању ЈП "Љубовија" Љубовија са Законом о јавним предузећима;
2.Утврђивање предлога Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП "Стандард" Љубовија са Законом о јавним предузећима;
3.Доношење решења о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на подручју насеља Љубовија;
4.Доношење решења о давању сагласности ПУ "Полетарац" Љубовија на Одлуку о утврђивању коефицијената запослених у ПУ "Полетарац" Љубовија;
5.Утврђивање предлога Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације за изградњу МХЕ "Тартићи" на Соколској реци и Закућанском потоку;
6.Утврђивање предлога Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за План детаљне регулације за изградњу МХЕ "Тартићи" на Соколској реци и Закућанском потоку;
7.Разматрање Извештаја о раду Центру за социјални рад "Љубовија" и Установе за одрасле и старије за 2012. годину и Програм рада Центра и Установе за одрасле и старије при Центру за социјални рад за 2013. годину;
8.Доношење решења о давању сагласности на Стратешки план рада интерне ревизије у Општини Љубовија за период 2013-2015. године са проценом ризика и Годишњи план интерног ревизора Општине Љубовија 2013. године;
9.Упознавање са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Љубовија за 2013. годину;
10.Упознавање са постигнутим усаглашавањем;
11.Предлог Одлуке о ауто-такси превозу на подручју општине Љубовија;
12.Предлог Одлуке о одобравању олакшица за пословање и развој предузетништва на подручју општине Љубовија;
13.Доношење решења о давању сагласности на План јавних набавки општине Љубовија за 2013. годину;
14.Разматрање пристиглих захтева;
15.Питања и предлози.

Чланови Општинског већа одрекли су се дневница по основу присуства Општинском већу општине Љубовија на име помоћи за отклањање штете од последица пожара на стамбеном објекту Томић Миломира из Љубовије.
Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 12.02.2013. године донело је Одлуку о прихватању учешћа у пројекту Мудро коришћење заједничких природних ресурса прекограничног региона Србија – БиХ у сарадњи са Унијом еколога – UNECO.
Реализацијом низа пројектних активности биће успостављена ефикасна сарадња свих заинтересованих страна, а заинтересована јавност ће бити оснажена за ефикасно учешће у процесу одлучивања о питањима која се тичу управљања природним ресурсима и заштитом животне средине у најширем смислу, пре свега на локалном нивоу где се заправо и одвија имплементација свих стратешких докумената и конкретна заштита животне средине.
Општинско веће општине Љубовија на седници одржаној 12.02.2013. године донело је Одлуку о именовању општинског координатора у пројекту Мудро коришћење заједничких природних ресурса прекограничног региона Србија – БиХ, где је за општинског координатора именована Мирјана Арсеновић – комунални инспектор у Општинској управи општине Љубовија.
Прихваћена је иницијатива Удружења Мачков камен – Селанац за обележавање 100 годишњице Битке на Мачковом камену.

Oпштина Љубовија je Окончала процес израде Стратегије локалног одрживог развоја у периоду од 2013.-2022. године уз подршку ЕXCHANGE 3, који финансира Eвропска унија и којим руководи Делегација Европске уније у Републици Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина.
Процес је подржан и од стране Регионалног центра за животну средину (REC) у оквиру пројекта "Образовање за одрживи развој на Западном Балкану", који финансира Министарство спољних послова Финске.
Пошто је процес стратешког планирања одрживог развоја заснован на партиципативном приступу који подразумева укључивање локалних партнера од значаја за развој града, молимо Вас да дате своје примедбе, сугестије и предлоге на урађену верзију Стратегије, како бисмо исте уважили до њеног коначног усвајања на седници Скупштине општине Љубовија.
Интегрални текст Стратегије локалног одрживог развоја општине Љубовија може се преузети овде или се можете обратити надлежној служби општине ради увида у исту.