ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештење за грађане
објављено: 19. 01. 2013, 23:04
 

Обавештавају се грађани са подручја општине Љубовија да су према одредбама Закона о порезу на имовину у обавези да до 31. марта 2013. године Локалној пореској администрацији општине Љубовија изврше пријаву промене података у вези са имовином којом располажу.
Истовремено, обавештавамо Вас о обавези да у року од 10 дана од настанка промене уз одговарајућу документацију доставите пореску пријаву Локалној пореској администрацији како би се промена евидентирала.
Порез на имовину је локални порески приход и у циљу правилног опорезивања и убирања локалних прихода Општина Љубовија ће у наредном периоду извршити попис имовине грађана ради усклађивања података са стањем на терену.
Молимо грађане да Комисији за попис омогуће податке као и увид у документацију како би ускладили стање дато у пријавама и стање на терену и како би приликом обвезивања имали тачне податке.
Такође, напомињемо да је у обостраном интересу исправно попуњавање пријава и достављање тражених података.