ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Обавештeње о услову за отпис пореских камата
објављено: 19. 01. 2013, 23:00
 

Обавештавамо Вас да можете стећи услов за отпис пореских камата и мировање главног пореског дуга, уколико на дан 31.10.2012. године, имате пореска дуговања, а која нисте платили до 18. децембра 2012. године.
Услов за ову пореску олакшицу стичете измиривањем текућих пореских обавеза које доспевају у новембру и децембру 2012. године и јануару 2013. године, укључујући и припадајућу пореску камату, и то најкасније до 31. јануара 2013. године.
Уколико одмах измирите главни порески дуг Општинска управа и Локална пореска администрација ће Вам по службеној дужности отписати пореску камату .
Уколико нисте у могућности да одмах платите главни порески дуг, а стекли сте право на мировање дуга и даље постоји могућност за отпис пореске камате.
Потребно је да од почетка наредне године, из месеца у месец, редовно плаћате своје пореске обавезе.
Ако редовно плаћате текуће пореске обавезе, стичете услов да Вам се 50% камате отпише по истеку 2013. године, а преостала камата по истеку 2014. године.
Такође, уколико редовно измирујете све текуће обавезе, поред отписа камата, стичете право и на плаћање главног пореског дуга на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, од 1. јануара 2015. године.
Ако у периоду мировања главног пореског дуга, престанете да редовно измирује текуће обавезе, аутоматски губите право на мировање пореског дуга, а главни порески дуг се увећава за припадајућу камату обрачунату од 01. новембра 2012.године.
Ове могућности добијате на основу Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга који је усвојила Народна скупштина Републике Србије, на предлог Министарства финансија и привреде.
Све детаљне информације можете добити на телефон Пореске управе 561-847 у канцеларији ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА.