ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
V редовнa седницa Скупштине општине Љубовија
објављено: 27. 05. 2013, 10:33
 

На основу члана члана 34. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), члана 43. Статута општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број 6/2008) и члана 71. 73. и 75. Пословника Скупштине општине Љубовија ("Службени лист општине Љубовија", број 6/2008), сазивам V редовну седницу Скупштине општине Љубовија за

28.05.2013. године (уторак)

Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Љубовија, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:


1. Доношење Одлуке о потврђивању мандата одборника;
2. Доношење Одлуке о завршном рачуну општине Љубовија за 2012. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за биодеверзитет општине Љубовија;
4. Доношење Одлуке о усвајању Стратегије локалног одрживог развоја општине Љубовија за период 2013-2022;
5. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Љубовија за 2013. године;
6. Доношење Одлуке о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Љубовија за 2013. годину;
7. Доношење Одлуке о приступању оснивањa регионалне развојне агенције Подриња, Подгорине и Рађевине;
8. Доношење Одлуке о приступању изради плана детаљне регулације за изградњу минихидроелектране "Жичара" на Торничкој и Оровичкој реци у КО Торник и КО Горња Оровица;
9. Доношење Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја на животну средину за план детаљне регулације за изградњу минихидроелектране "Жичара" на Торничкој и Оровичкој реци у КО Торник и КО Горња Оровица;
10. Доношење Одлуке о усвајању плана детаљне регулације "Давидовићи" Љубовија;
11. Доношење Одлуке о усвајању плана детаљне регулације "Туристичко рекреативног комплекса" у Лоњину;
12. Доношење Одлуке о усвајању Декларације о забрани узгоја и ширења генетички модификованих организама (ГМО) на територији општине Љубовија;
13. Разматрање Извештаја о раду Фонда за безбедност саобраћаја на путевима у општини Љубовија за 2012. године и Програма рада Фонда за безбедност саобраћаја на путевима у општини Љубовија за 2013. годину;
14. Разматрање Извештаја о раду КУД "Азбуковица" Љубовија за 2012. годину и Плана и Програма рада КУД "Азбуковица" Љубовија за 2013. годину;
15. Разматрање Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа "Стандард" Љубовија за 2012. годину;
16. Разматрање Извештаја о пословању Туристичке организације општине Љубовија за период од 03.12.2012. – 31.12.2012. године и Програма рада Туристичке организације општине Љубовија за 2013. годину;
17. Доношење Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Љубовија;
18. Доношење Решења о именовању директора Туристичке организације општине Љубовија;
19. Доношење Решења о давању сагласности на Статут ЈП "Љубовија" Љубовија;
20. Доношење Решења о давању сагласности на Статут ЈКП "Стандард" Љубовија;
21. Доношење Решења о разрешењу Комисије за планове општине Љубовија;
22. Доношење Решења о именовању Комисије за планове општине Љубовија;
23. Доношење Решења о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Љубовија;
24. Доношење Решења о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Љубовија;
25. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора Средње школе "Вук Караџић" Љубовија;
26. Доношење Решења о именовању члана Школског одбора Средње школе "Вук Караџић" Љубовија;
27. Одборничка питања.
Молимо да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите нас на број телефона 561-411.