ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Mеснe канцеларијe
Месна канцеларија Узовница - 015/566-160 uzovnica@ljubovija.rs
за насеље Узовница

Месна канцеларија Црнча - 015/650-016 crnca@ljubovija.rs
за насељена места Црнча, Подгај, Арсеновићи

Месна канцеларија Грачаница - 064/807-4929 gracanica@ljubovija.rs
за насељена места Грачаница, Постење, Соколац

Месна канцеларија Селанац - 064/807-4931 selanac@ljubovija.rs
за насељена места Селанац, Рујевац

Месна канцеларија Доња Оровица - 015/555-073 donjaorovica@ljubovija.rs
за насељена места Д. Оровица, Г. Оровица, О. Планина, Г. Љубовиђа

Месна канцеларија Савковић, Торник - 015/570-036 savkovic@ljubovija.rs
за насељено место Савковић

Месна канцеларија Горње Кошље 015/570-089 gornjekoslje@ljubovija.rs
за насељена места Г. Кошље, Гребен

Месна канцеларија Цапарић 064/806-2213 caparic@ljubovija.rs
за насељена места Цапарић, Леовић, Врхпоље

Месна канцеларија Г. Трешњица 031/856-430 gtresnjica@ljubovija.rs