ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Грађевинска инспекција


План инспекцијског надзора за 2017.годину     

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2016.годину     
Програм уклањања објеката на основу оперативног плана     
00001 Надзор по издатој грађевинској дозволи     


00002 За редован инспекцијски надзор по Решењу     


00003 За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља     


00004 За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта     


00005 За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат     


Комунална инспекција


Извештај о раду комуналног инспектора за 2016.годину     

Инспекција за путеве и саобраћај


Извештај о раду општинског инспектора за путеве и саобраћај за 2016.годину     

Инспекција за заштиту животне средине


Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину инспектора за заштиту животне средине     

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2016.годину     


Контрола управљања хемикалијама