ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Оглас о излагању на рани јавни увид Елабората ПДР за комплекс "Стара сточна пијаца" Љубовија
објављено: 25. 02. 2020, 13:47
 
  • 717

На основу члана 45 a. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 24/11 и 121/12,42/13,-одлука УС,50/13,-одлука УС,98/13,-одлука-УС,132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 и 37/19) и члана 37. и 40. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласни ...

 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове црквених и верских објеката на територији општине Љубовија за 2020.годину
објављено: 20. 02. 2020, 13:37
 
  • 716

Преузмите Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката изградње, одржавања и обнове црквених и верских објеката на територији општине Љубовија за 2020.годину: ...

 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма,пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2020. године
објављено: 20. 02. 2020, 13:36
 
  • 715

Преузмите Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма,пројеката удружења који ће бити финансирани и реализовани у току 2020. године: ...

 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину Љубовија за 2020.годину
објављено: 20. 02. 2020, 13:36
 
  • 714

Преузмите Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма пројеката из области социјалне и борачко-инвалидске заштите који су од јавног интереса за општину Љубовија за 2020.годину: ...

 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2020.годину
објављено: 20. 02. 2020, 13:34
 
  • 713

Преузмите Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури за 2020.годину : ...

 
Нацрт Одлуке о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину
објављено: 13. 02. 2020, 10:20
 
  • 712

Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија обавештава све заинтересоване учеснике у креирању буџета да је, дана 13.02.2020. године, објављен Нацрт Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Љубовија за 2020. годину и заказана јавна расправа о истом, која ће се одржати дана 28.02.2020. године са почетком у 12,00 ч ...

 
План за обуку лица у сталном саставу бирачких одбора општине Љубовија
објављено: 31. 01. 2020, 07:55
 
  • 711

Преузмите План за обуку лица у сталном саставу бирачких одбора општине Љубовија за месец фебруар :

Група за обуку лица у сталном саставу бирачких одбора за 07.02.2020 ...